Fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy – slovníček pojmů

V tomto článku naleznete zkratky a pojmy, které potřebujete znát, pokud se zajímáte o fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy.

1. Fotovoltaika, FV, FVE

Fotovoltaika

Když hovoříme o sluneční, neboli solární energii, můžeme narazit na slovo fotovoltaika, nebo zkratku FV (anglicky PV). Jedná se o spojení dvou slov „světlo a elektřina„. Je to metoda výroby elektřiny ze slunečního (solárního) záření pomocí solárních modulů.

Kromě fotovoltaiky máme ještě solární termické systémy. Ty díky slunečnímu záření ohřívají vodu, ale nedokáží vyrábět elektřinu.

FVE

FVE je zkratka pro fotovoltaickou elektrárnu.

FV

FV je zkratka pro fotovoltaiku.

2. Panely

Jedná se o nejviditelnější část fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy. Fotovoltaické panely, nebo moduly se skládají z článků a na střeše jsou zapojeny do „skupin“, tzv. stringů.

Panelů existuje více typů různých velikostí i výkonu. Při běžných instalacích se nejčastěji setkáme s monokrystalickými, nebo polykrystalickými panely.

3. Střídač

Střídač, měnič, nebo anglicky inverter je zařízení, které mění stejnosměrný proud, který produkují fotovoltaické panely, na střídavý proud, který se pouští dále do domovního rozvodu.

Střídače mohou být jednofázové, nebo třífázové. Třífázové střídače můžeme dále rozdělit na asymetrické a symetrické, což je u nás v ČR ožehavé téma.

4. Watt, kilowatt, kilowatthodina, MWh, kWh, kWp

Jedná se jednotku, kterou používáme pro určení spotřeby, nebo výroby elektrické energie.

Watt

Základní jednotkou výkonu je 1 watt (W). 1 kilowatt (kW) odpovídá výkonu 1.000 Watt. 1 megawatt (MW) odpovídá výkonu 1.000 kilowatt.

Watt-hodina

Hovoříme-li o spotřebě, mluvíme o watt-hodinách (kWh). Například, roční spotřeba elektrické energie rodinného domu je 7,5 MWh.

Watt-peak

Hovoříme-li o výrobě, mluvíme o watt-peak (čti „wattpík“) a zkratka kWp. Například, budeme instalovat fotovoltaickou elektrárnu o nominálním výkonu 4,48 kWp.

5. Elektroměr

Elektroměr je měřící zařízení, které měří odběr elektrické energie odebírané od distributora ze sítě. V případě instalace FVE je potřeba elektroměr vyměnit, aby měřil i energii, kterou ze sítě odebíráme i tu, která z naší elektrárny odchází do sítě.

Při instalaci FVE bývá často nutné elektroměrová místa rekonstruovat, aby vyhovovala současným připojovacím podmínkám a bylo možné elektrárnu připojit do sítě.

Elektroměrový rozvaděč s elektroměrem a jističem.

V elektroměrových rozvaděčích, do kterých se elektroměry usazují, bývají i jističe, případně HDO, pro více sazbové tarify.

6. Hlavní domovní rozvaděč

Do hlavního domovního rozvaděče se umisťuje měření a jištění fotovoltaické elektrárny. Protože ve více jak 80% případů není v hlavním domovním rozvaděči dostatek místa, dělají se podružné rozvaděče speciálně pro FV.

7. Akumulace

Protože slunce nesvítí podle toho, kdy potřebujeme elektřinu vyrábět, je vhodné vyrobenou elektřinu, kterou nedokážeme ihned spotřebovat, uložit na později. V tom případě mluvíme o akumulaci.

Akumulace do baterií

Tuto energii můžeme uložit buď do baterií a použít ji, až ji budeme potřebovat, například, když přijdeme po slunném dni z práce.

Ukázka instalace střídače Solax s bateriemi Triple Power

Akumulace do vody

Další možností je tuto energii použít na ohřev teplé užitkové vody v akumulační nádrži, obvykle bojleru.

Elektrický bojler na teplou užitkovou vodu

8. Přetoky

Přetokem se rozumí energie, kterou nejsme schopni spotřebovat, ani akumulovat v místě výroby a tato energie od nás odchází do distribuční sítě.

Zvažujete pořízení fotovoltaické elektrárny pro rodinné domy a potřebujete poradit? Podívejte se na náš webinář: https://lukasstepanek.cz/fotovoltaika/registrace-na-webinar-001/