Vytipované lokality na výsadbu zeleně financované prostřednictvím MAS Brněnska.

1. Cesta k vysílači (červená turistická trasa)

Zde už začali sázet včelaři, podle pamětníků zde bývaly ovocné stromy (např. švestky na pálení :). V současnosti jsou zde především akáty a náletové dřeviny.

Dotřené parcely

Vlastnické právo Česká republika: 1300, 1302, 1303, 1312/1, 5517, 5516,

Město: 1313/1

Soukromník: 5520, 5521,

(Fotografie zvětšíte kliknutím na obrázek)

Poznámka Šárka: Vzhledem k tomu, že včelaři mají nahoře u hřbitova dlouhodobě zapůjčený pozemek, kde by rádi vybudovali klubovnu, byla bych pro to, aby se varianta č.1 rozšířila o pozemky 1300, 1302, 1303 (viz obrázek). Původně tam cesta vedla, šlo by tedy o znovuobnovení cesty - vycházková trasa + přístup ke klubovně. Na vyznačených pozemcích by se udělal prořez, doplnilo o další vhodné křoviny či stromy (mohlo by jít o "včelařské arboretum", tedy rostliny, keře či stromy medonosné).

2. Spojnice mezi Mělčanskou a Karlovem

Dotčené parcely:

Dolní Kounice: 4808, 4809, 4798, 4735, 4737, 4744, 4621, 4467, 4416, 4457, 4215
DKM: 4729,

Mělčany 613/1, 614/1, 615/88, 615/6

Teoreticky by bylo možné obnovit třešňovou alej na Karlově - parcela č. 4113

3. Asfaltová cesta směrem ke sklepu na Vyhlídce a souběžná cesta podél vinohradu

Parcely:

Město: 5363, 5373, 5502, 5371
Soukr.: 5571, 5488,

4. Antoníček

Šárka: Bylo by vhodné upravit zeleň i u Antoníčka, ale nevím, vzhledem k jižní orientaci a špatnému přístupu, zda by vysazená zeleň byla schopná přežít. Údržba zde by byla náročná.

Šárka: Připojuji se k úpravě biocentra u sv.Antoníčka tj. parcely č.3133/1 + 2952/4. V rámci úprav zeleně by byla potřeba i úprava přístupových cest (tj hlavní podél křížové cesty, boční mírnější cesta a přístup na ulici Benátky).

alespoň vyčištění a probírka porostu.

Parcela 3133/1, 2952/4

5. Cesta Karlov

Šárka: Další tip bych měla na obnovu původní cesty na Karlov od Benátek (tedy v dobách, kdy neexistovala současná silnice od náměstí míru na Karlov). Šlo by o úpravu zeleně, novou výsadbu podél pěší cesty (viz. obrázek). Po cestě jsou i zbytky původního starého mostu, který by si také zasloužil alespoň "stabilizaci".

6. Levý břeh řeky Jihlavy od mostu ke kamenolomu - nelze realizovat kvůli Povodí Moravy

Úpravu okolí řeky od mostu v DK až po cestu pod lomem před Kamenou.
Myslela jsem spíš úpravu povrchu pouze vysypáním jemného štěrku, případně výsadba spíš křovin, nebo nějakých solitérů.
Tento "chodníček" by navazoval na plánovanou cyklostezku, která má končit právě pod Kamenou. Tím by byla vytvořena možnost dojít z DK do M. Bránic jinak, než po cestě.
Problém je, že pozemky jsou Povodí Moravy, Dřevařská Brno (pozemek 364/1).
Zakreslila jsem do mapy v příloze.    Hana K
Parcelní číslo 364/1 - Povodí Moravy

7. Ul. Trboušanská ke hřbitovu

Změřil jsem šírku ulice Trboušanské a šíře je kolem 13 m, takže se tam vejde chodník, komunikace i zelený pás se stromy. Načrtl jsem koncept Trboušanské s výsadbou aleje. Vejde se tam kolem 30 kusů stromů což by realizačně vycházelo kolem 250 - 300 tisíc korun, což by se už dalo přihlásit na dotaci. Spojil bych pak s tím i prostor s odpočívadlem u hřbitova.

8. Úprava a nová výsadba zeleně na ulici Tovární

pozemek č.70/1.

Je to hlavní cesta turistů z centra ke klášteru a procházková trasa kouničanů.

9. Úprava zeleně naproti kulturnímu domu - parc.č. 70/1

10. Úprava nábřeží u mostu na obou stranách řeky a návaznost na pěší cesty podél řeky, parc.č.477/1

11. Zámek

Řeší pan Zoubek samostatně, navzájem se informujeme 🙂

Další poznámky

Šárka:

Podklady, které poslal Lukáš ohledně dotací MAS jsem poslala panu Taufarovi z Biskupství i panu Zoubkovi. Zahrada u kláštera by asi nevyšla finančně (úprava zeleně tam nebude splňovat podmínku min. objemu 100tis). Ale pokud by byla žádost podána společně tj. zahrada u kláštera spolu s parkovou úpravou svahu k zámku a pěší cestou, tak by to vyjít mohlo. Myslím že u této varianty bychom se mohli pokusit zbylých 40% získat z jiných zdrojů (nadace Via, nadace Partnerství, aj. i fundraising v rámci naší obce).

A co se týče dalších lokací, které nejsou asi reálné tento rok, ale z mého pohledu velmi důležité: nábřeží, Mlýnské náměstí, náměstí Míru. Zda bych byla pro větší diskusi, jak by prostory měly vypadat + zadání architektonických studií.

Petr:

Pokud bych měl něco zvolit, tak variantu 1. nebo 3. Vybírám tak kvůli tomu, že tyto trasy jsou často využívané k procházkám, běhání, atd. Nejvytíženější je samozřejmě cesta k Antoníčku, ale tam bude pravděpodobně komplikovanější a delší diskuze jak to provést.  

Hana:

Za sebe bych z Tvých návrhů preferovala návrh 2,3,a 5.
Na Šibeničnou (č.1) nechodíme, neznám to tam.
A přimlouvala bych se za Antoníčka. Pokud ne výsadbu něčeho nového, tak úpravu stávající zeleně.   


Další témata pracovní skupiny životní prostředí

Hana:

vidím spoustu míst u nás v DK, která by se mohla buď s malými náklady změnit, nebo by bylo dobré připravit si pro další možné úpravy min. vizualizace.
Jde zejména o prostory ve městě.
1) ulice Tovární - ozelenění
2) náměstí Míru -   parková úprava 
3) Masarykovo náměstí - úprava před MÚ a kruháč
4) Mlýnské náměstí - úprava a parkování
5) vybudování pěšiny kolem řeky tak, aby navazovala na udržovanou pěšinu od kamenolomu směrem na Moravské     Bránice
 
p. starostka se také zmiňovala o požadavcích pana Krutiše na úpravy před kostelem a také ona sama požaduje návrh na parkovou úpravu vedle hřbitova.
 
Něco z toho jde udělat svépomocí, pokud bude k dispozici vizualizace, u něčeho je zapotřebí asi projekt pro firmu, která by úpravy prováděla.
Napadlo mě- co oslovit Mendelovu univerzitu zahradnickou fakultu a nabídnout úpravy těchto míst jako téma pro bakalářku, nebo diplomku. Už je bohužel pozdě, ale září je zanedlouho.
Vy muži myslíte na velké cíle, ale já bych byla nerada, kdybychom pro velké plány přestali vidět  to, co je hned u nosu.